De boerderij

Melkveehouderij Eikelenboom is een familiebedrijf in de polder van Abbenbroek. Wij, Bart en José, namen de melkveehouderij in 2014 over van de ouders van Bart. Sinds de overname zijn zij nog regelmatig op het bedrijf te vinden en helpen zij ons mee met de meest voorkomende werkzaamheden. Naast melkkoeien en bijbehorend jongvee zijn er ook fokschapen op het bedrijf aanwezig en wordt er gedaan aan natuurbeheer.

Op ons extensieve bedrijf wordt veel aan natuurbeheer gedaan. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar kringloop op het eigen bedrijf en waar nodig wordt er gezocht naar lokale samenwerkingen. Het voer van de koeien wordt grotendeels zelf geteeld en aangevuld met lokaal geteelde producten. Ook wordt er weidegang toegepast. De weidemelk wordt deels op het eigen bedrijf verwerkt en deels geleverd aan de melkfabriek van Royal Friesland Campina.

Omdat wij het erg belangrijk vinden dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt en ook hoe dat tot stand komt, stellen wij regelmatig het bedrijf open voor bezoek. Wij geven dan uitleg over wat we doen en waarom wij dat doen. We willen daar open en transparant over zijn. Dat doen wij met veel plezier!

Wat doet melkveehouderij Eikelenboom zoal?

 • Houden en verzorgen van melkvee
 • Houden en verzorgen van jongvee
 • Houden en verzorgen van fokschapen
 • Toepassen weidegang
 • Zoveel mogelijk eigen voer telen (gras, mais)
 • Rantsoen aanvullen met lokaal geteelde producten (aardappels, spruiten)
 • Beheren van natuurland
 • Bloemrijke akkerranden zaaien
 • Sloten, dijken en bermen beheren
 • Weidevogels beschermen
 • Gastheer zijn voor diverse vogels (o.a. huismus, boeren- en huiszwaluw, kerkuil)
 • Alternatieve vormen van graslandbeheer toepassen (kruidenrijk grasland)
 • Landschappelijke elementen in stand houden (knotwilgen)
 • Verwerken van verse melk tot o.a. diverse soorten kaas
 • Huisverkoop van eigen producten
 • Activiteiten organiseren (enkele keren per jaar)

Op onze boerderij zijn de dieren het allerbelangrijkst. Wij zorgen 24 uur per dag voor ze en staan voor ze klaar. Ook ’s nachts als dit nodig is. Wij voorzien ze van eten, drinken en een veilige plek. We houden de gezondheid van de dieren nauwlettend in de gaten en zullen actie ondernemen als we iets afwijkends signaleren. Het is namelijk zo: Als wij goed zijn voor onze dieren, zijn zij dat ook voor ons!

Tip: Op de facebookpagina van Melkveehouderij Eikelenboom staan alle ontwikkelingen die op de boerderij gaande zijn en welke activiteiten er georganiseerd worden. Vragen? Neem gerust contact op of kom eens langs op de boerderij!

%d bloggers liken dit: